Ahad, 9 Mei 2010

Laporan Kunjung Bantu Fasa 1 SMK Banang Jaya

Laporan Program Kunjung Bantu
Guru-guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Fasa 1 2010
Pejabat Pelajaran Daerah Batu Pahat Dengan Kerjasama
Majlis Guru Cemerlang Batu Pahat
4 FEBRUARI 2010


Nama sekolah : SMK Banang Jaya

Nama pemantau : Tn.Hj. Osman Bin
Pen,Pegawai Pelajaran Daerah Batu Pahat

Pn.Nursidah Binti Ab.Hamid
GC Bahasa Melayu
SMK Dato Syed Esa

Pn.Nooraini Binti Pairuk
GC Bahasa Melayu
SMK Datuk Menteri

Guru dipantau Pn.Azilah Binti Muharam
Tingkatan 3 Firus & Tingkatan 3 Intan

Cik Sirianizal Binti Fauzi
Tingkatan 1RK

Cik Zuriati Binti Wahab
Tingkatan 4 Geliga

Pn.Siti Aisyah Binti Abdul wahab
Tingkatan 1 Baiduri

Pn.Siti Nazurah Binti Kosnaen
Tingkatan 5 Berlian

Pn.Hasfazila Binti Senin
Tingkatan 5 Mutiara


Aspek yang dipantau
Kekuatan

Kelemahan
1.1 rancangan pelajaran tahunan
/

1.2 rancangan pelajaran harian
/

1.3 penyampaian guru
/

Aspek yang dipantau
Kekuatan

Kelemahan
1.4 Teknik penyoalan

/
1.5 Murid yang mengikuti pelajaran dan pem belajaran
/

1.6 Kerja peneguhan yang diberikan oleh guru
/

1.7 Latihan atau tugasan yang diberikan
/

1.8 Cara guru mengakhiri pengajaran

/
1.9 Cara guru memeriksa latihan murid
/

1.10 Cara murid membuat latihan
/

1.11 Guru menguruskan kelas
/ULASAN :

Secara keseluruhannya, hasil pemanutauan terhadap guru-guru Bahasa Melayu di SMK Banang Jaya mendapati guru-guru tersebut merupakan guru yang berpotensi dan bersungguh-sungguh melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru boleh mengawal kelas dengan baik, menggunakan BBM yang disesuaikan dengan langkah pengajaran dan pembelajaran, memberi tugasan murid dan mengajar secara ansur maju.

Sungguhpun begitu terdapat juga beberapa kelemahan guru terebut namun kelemahan tersebut tidalah begitu ketara dan kurang menjeaskan pencapaian murid tetapi mewujudkan kerjaya guru yang kurang terurus seperti buku latihan murid tidak diperiksa dengan teliti, kerja pembetulan tidak dititikberatkan, kurang menumpukan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan teknik penyoalan yang tidak merangsang minda murid. Pendek kata penguasaan guru dalam aspek pedagogi adalah pada tahap yang asas dan minimum.,

CADANGAN:

i
Pihak guru-guru yang dipantau:
Pedagogi dalam pengajarn dan pembelajaran merupakan senjata bagi mencapai objektif dn matlamat pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

Ilmu pedagogi boleh diperoleh melalui kursus sama ada jangka pendek atau jangka panjang seperti Kursus Dalam Perkhidamatan (KDP) khusus untuk peengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Institut Bahasa Melayu Malaysia atau mana-mana IPG di seluruh negara
.
Ilmu tersebut juga boleh diperoleh daripada pembacaan buku-buku berkaitan atau majalah Pelita Bahasa pada setiap bulan
.
Berbincanglah dengan guru-guru senior yang bersikap positif terhadap kerjaya keguruan.

ii
Pihak pentadbiran;
Kebijaksanaan menyesuaikan kemampuan guru dari aspek kawalan kelas, kreativiti dan lontaran suara dengan pencapaian murid mengikut kelas yang telah dikategorikan amat bertepatan sekali. Kaedah tersebut menjadikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.

Pihak pentadbiran perlu mengadakan kursus dalaman sekurang-kurangnya dua kali setahun untuk mendedahkan guru-guru tentang pedagogi pengajaran dan pembelajaran, pemarkahan kertas peperiksaan dan BBM yang menarik supaya miniat murid terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bertamnbah.

iii
Pihak PPD:
Program Kunjung Bantu perlu diteruskan pada masa hadapan dengan lebih kerap supaya guru-guru Bahasa Melayu diberi perhatian dengan lebih serius.

Mengadakan kursus pedagogi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan lebih kerap terutama kepada guru-guru bukan opsyen dan guru-guru baru secara berfokus. Sebagai contoh kuirus yang berfokus tentang teknik penulisan karangan bagi murid-murid menengah rendah.

Laporan disediakan oleh Disahkan oleh

(NURSIDAH BINTI AB>HAMID)


11 FEBRUARI 2010

aporan program kunjung Bantu Guru-guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
Fasa 1 2010
Pejabat Pelajaran Daerah Batu Pahat Dengan Kerjasama
Majlis Guru Cemerlang Batu Pahat

Nama sekolah : SMK Banang Jaya

Nama pemantau ; Tn.Hj. Osman Bin
Pen,Pegawai Pelajaran Daerah Batu Pahat

Pn.Nursidah Binti Ab.Hamid
GC Bahasa Melayu
SMK Dato Syed Esa

Pn.Nooraini Binti Pairuk
GC Bahasa Melayu
SMK Datuk Menteri

Guru dipantau Pn.Azilah Binti Muharam
Tingkatan 3 Firus & Tingkatan 3 Intan

Cik Sirianizal Binti Fauzi
Tingkatan 1RK

Cik Zuriati Binti Wahab
Tingkatan 4 Geliga

Pn.Siti Aisyah Binti Abdul wahab
Tingkatan 1 Baiduri

Pn.Siti Nazurah Binti Kosnaen
Tingkatan 5 Berlian

Pn.Hasfazila Binti Senin
Tingkatan 5 Mutiara
Hasil Pemantauan:
Kekuatan guru
Guru menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan rancangan harian dengan lengkap
Guru boleh mengawal kelas dengan baik
Guru menyampaikan pelajaran dengan suara yang jelas
Guru mengajar dengan bersungguh
Guru menggunakan BBM tetapi kurang menarik
Guru memeriksa latihan murid tetapi kurang teliti dan tidak digalakkan membuat pembetulan

Kelemahan guru
Guru tidak menyoal secara menyekuruh
Guru kurang memberi pujian
Guru kurang ceria
Guru tidak memanfaatkan kecerdasan murid yang pelbagai
Guru kurang bergerak
Ilmu komsas yang disampaikan terlalu mendalam
Guru mengamalkan pengajaran berpusatkan guru
Cadangan untuk penambahbaikan
Piah pentadbir hendaklah mengadakankursus dalaman sekerap yang mungkin tentang isu p&p

Mendapatkan ilmu tentang p&p daripada guru-guru senior

Mengadkan kunjung Bantu kesemua sekolah di luar bandar dan di dalam bandar termasuk sekolah rendah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan